Door Gods genade mogen wij een gemeente van Jezus Christus zijn. Zo horen wij bij de wereldwijde kerk van Christus, die allerlei verschillende kerken en kerkmuren overstijgt. Daarin weten cross_smallwij ons verbonden met allen die in Hem als hun Here en Redder geloven. Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Deze behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).